Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen
AddThis Social Bookmark Button

Cefndir y Prosiect

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Cymru a’r Ôl Troed

Caiff Ôl Troed ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cynulliad Cymru fel mesurydd sylfaenol ar gyfer cynaladwyedd. Eu nod yw sefydlu Cymru’n wlad un blaned o fewn cyfnod o un genhedlaeth. Gallwch ddarganfod mwy am hyn yma.

Rhwydwaith o sefydliadau yw Ôl Troed Cymru sy’n ymwneud â mesur Olion Traed Ecolegol yng Nghymru. Gallwch ddarganfod mwy ar eu gwefan.

Ôl Troed Dyfi

Mae Canolfan y Dechnoleg Amgen (CAT) ac Ecodyfi sy’n seiliedig ym Machynlleth, wedi bod yn gweithio ar brosiectau ôl troed eco yn Nyffryn Dyfi ers cryn dipyn o amser. Daeth ‘Ôl Troed i’r Dyfodol’ i fodolaeth o ganlyniad i brosiect ‘Ôl Troed Dyfi’ gan CAT gydag ysgol gynradd Machynlleth.

Beth mae pobl yn ei ddweud am y prosiect?

Bu’r prosiect wrth fodd staff a disgyblion ysgol gynradd Machynlleth. Aseswyd eu gwybodaeth gydag amrywiaeth o gemau a gwaith gan y plant. Dosbarthwyd y cwis dadansoddi terfynol bedwar mis ar ôl i’r prosiect orffen. Cafodd disgyblion eu cyfweld gan arfarnwr allanol flwyddyn yn ddiweddarach. Roedd atebion y plant yn profi eu bod wedi cofio’r wybodaeth am faterion cynaladwyedd a gyflwynwyd gan y prosiect. Roedd eu dealltwriaeth o faterion cynaladwyedd yn fwy soffistigedig na gwybodaeth llawer o ddisgyblion hŷn ac oedolion.

Roedd y prosiect hefyd yn caniatáu iddynt ddatblygu sgiliau newydd, yn cynnwys darllen map, defnyddio amserlenni, adeiladu modelau, defnyddio offer ynni adnewyddol, cyfweld gwestai, a chyflwyno eu gwaith. Cyfwelwyd y disgyblion gan Jan Bond, arbenigwraig pynciau allanol ym maes daearyddiaeth yn APADGOS, o fewn Llywodraeth Cynulliad Cymru. Daeth hithau i’r casgliad fod y prosiect wedi eu helpu i ddatblygu amrediad o wybodaeth a sgiliau ac wedi helpu i drosglwyddo’r Fframwaith Sgiliau.


 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen