Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Fieldwork (warm up) Activities

Things needed for this Module...

Arolwg Trafnidiaeth:
  • Clipfyrddau, pensiliau a phapur
Symud o Le i Le:
Teithio Amser:
  • Mapiau hanesyddol o’r rhanbarth
Gwestai Cudd:
  • Ymweliad gan aelod o’r gymuned leol sy’n ymwneud â materion trafnidiaeth – gall y person yma fod yn gynrychiolydd o’r rhwydwaith rheilffyrdd, yr orsaf fysiau, neu rywun sy’n rhedeg siop feiciau er enghraifft.
Cynllunio Rhanbarthol - Trafnidiaeth:
AddThis Social Bookmark Button

Byddwch angen:

  • Clipfyrddau, pensiliau a phapur

<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 2: Trafnidiaeth

Arolwg Trafnidiaeth

Arolwg Trafnidiaeth

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Gellir gwneud yr arolwg trafnidiaeth byr hwn yn agos iawn i’r ysgol.

Beth i'w wneud:

Trefnu’r disgyblion mewn parau neu grwpiau o dri a rhoi clipfyrddau, pensiliau a phapur iddyn nhw. Dangoswch i’r dosbarth sut i gofnodi  gan ddefnyddio dull rhicbren. Esboniwch yn fras i’r disgyblion y byddan nhw’n  gwneud arolwg trafnidiaeth am 10 munud a thrafodwch pa fath o gerbydau y gellir disgwyl eu gweld ar y ffordd tu allan i’r ysgol. Bydd disgyblion yn gwneud rhestr o gerbydau addas (e.e. ceir, faniau, loriau a beiciau) gyda lle i gofnodi cyfansymiau.

Yn ogystal â chyfrif y cerbydau, dwedwch wrth y disgyblion yr hoffech iddyn nhw gyfrifo’r  bobl sydd yn y ceir, a meddwl ynglyn â pha fath o siwrneiau y maen nhw’n eu gwneud (ee cymudo, cludo ayb). Ewch â’r disgyblion i ran ddiogel o’r palmant, ar ddarn addas o ffordd sydd yn agos iawn i’r ysgol, i wneud yr arolwg. Yn ôl yn yr ysgol, trafodwch y darganfyddiadau a chofnodi’r data ar y bwrdd.

lesson in recording different types of vehicle

Recording local school trafficKids having fun counting cars outside schooltally chart for county transport types

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen