Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Whole class with guest Activities

 • Gwestai Cudd
  Mae hwn yn gyfle i’r disgyblion gyfweld â rhywun o’r gymuned leol sy’n gweithio mewn swydd sy’n ymwneud â thrafnidiaeth.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)
 • Cyfweliad Gwestai
  Bydd ymwelydd o’r diwydiant bwyd yn cael ei (g)wahodd i’r dosbarth i gael cyfweliad gan y disgyblion
  (From module Modiwl 5:Bwyd)

Things needed for this Module...

Arolwg Trafnidiaeth:
 • Clipfyrddau, pensiliau a phapur
Symud o Le i Le:
Teithio Amser:
 • Mapiau hanesyddol o’r rhanbarth
Gwestai Cudd:
 • Ymweliad gan aelod o’r gymuned leol sy’n ymwneud â materion trafnidiaeth – gall y person yma fod yn gynrychiolydd o’r rhwydwaith rheilffyrdd, yr orsaf fysiau, neu rywun sy’n rhedeg siop feiciau er enghraifft.
Cynllunio Rhanbarthol - Trafnidiaeth:
AddThis Social Bookmark Button

Byddwch angen:

<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 2: Trafnidiaeth

Cynllunio Rhanbarthol - Trafnidiaeth

Cynllunio Rhanbarthol - Trafnidiaeth

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Mae’r gweithgaredd grŵp hwn yn caniatáu’r disgyblion i greu eu cynlluniau trafnidiaeth gynaliadwy eu hunain ar gyfer y rhanbarth.

Beth i'w wneud:

Os yw’r gwestai trafnidiaeth cudd ar gael i aros a chynorthwyo yn y sesiwn hon, fe fydd o fudd mawr ac yn tanlinellu’r neges fod barn a gwaith y disgyblion yn cael ei gymryd o ddifrif.

Dros gyfnod y prosiect bydd y disgyblion yn cyflwyno’r hyn y maen nhw wedi ei ddysgu i ffurfio cynllun datblygu cynaliadwy ar gyfer eu rhanbarth. Crynhowch y gweithgareddau blaenorol er mwyn atgyfnerthu’r hyn a ddarganfuwyd yn ystod y dydd.

Gan ddefnyddio’r mapiau (neu’n well byth, y matiau llawr gyda lluniau’r rhanbarth o’r awyr) ysgogwch y disgyblion, mewn grwpiau, i ddatblygu cynllun trafnidiaeth i’r rhanbarth. Gallant ddefnyddio unrhyw gyfrwng a fynnant. Os oes gennych fap llawr, gallan nhw osod nodiadau, lluniau, neu fodelau ar y map. Efallai yr hoffech roi dyddiad penodol yn y dyfodol iddynt - dyddiad ugain mlynedd i heddiw, er enghraifft. Gallai disgyblion hŷn wedyn ddatblygu eu senarios i’r dyfodol trwy benderfynu pa gamau sydd angen eu cymryd i gyrraedd yno, a gan bwy.

stp1

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen