Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Things needed for this Module...

Arolwg Trafnidiaeth:
  • Clipfyrddau, pensiliau a phapur
Symud o Le i Le:
Teithio Amser:
  • Mapiau hanesyddol o’r rhanbarth
Gwestai Cudd:
  • Ymweliad gan aelod o’r gymuned leol sy’n ymwneud â materion trafnidiaeth – gall y person yma fod yn gynrychiolydd o’r rhwydwaith rheilffyrdd, yr orsaf fysiau, neu rywun sy’n rhedeg siop feiciau er enghraifft.
Cynllunio Rhanbarthol - Trafnidiaeth:
AddThis Social Bookmark Button
<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 2: Trafnidiaeth

Adroddiad

Adroddiad

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Cyfle i ddisgyblion weithio mewn grwpiau neu fel unigolion i gofnodi gweithgareddau’r dydd.

Beth i'w wneud:

Crynhowch weithgareddau’r dydd gyda thrafodaeth. Efallai y byddwch yn dymuno gofyn i’r disgyblion gofnodi eu gwaith mewn cyfrwng o’u dewis nhw, er mwyn cyfrannu at wneud portffolio o’r prosiect yn ei gyfanrwydd. Efallai y byddan nhw’n dewis ysgrifennu cofnod byr o'r gweithgareddau, neu strip cartŵn, neu recordiad, neu gyflwyniad.

Pupil writing a report about sustainable transport

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen