Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Warm up Game Activities

 • Canlyniadau adeiladu
  Bydd y gêm gyflym hon yn caniatau i ddisgyblion gynllunio eu hadeiladau cynaliadwy eu hunain mewn ffordd hwyliog.
  (From module Modiwl 4: Adeiladau)
 • Lein Ddillad Fyd-eang
  Gêm i gynhesu’r disgyblion trwy ddarganfod tarddiad y dillad y maen nhw yn eu gwisgo.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Her y Fasged Siopa
  Mae’r gêm fywiog hon yn golygu rhannu’r disgyblion yn dimau a’u herio i drefnu pecynnau bwyd i mewn i fasgedi siopa ôl troed isel ac ôl troed uchel, am y cyntaf.
  (From module Modiwl 5:Bwyd)
 • Gêm y Glôb
  Ailadrodd y gweithgaredd cynhesu hwn sy’n gwella ymwybyddiaeth y disgyblion o’u cysylltiadau byd-eang.
  (From module Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol)

Things needed for this Module...

Gêm y Glôb:
 • 1 x Glôb Aer
Olion Traed:
  • Pacedi o greision Walkers gydag eicon ‘ôl troed carbon’ (nid oes eicon ar becynnau lluosog a phecynnau arlwyo)
  • Dwy eitem debyg wedi eu gwneud o ddeunyddiau gwahanol (e.e. cadair blastig a chadair bren
  Traed Mawr:
   • Map mawr o’r byd y gallwch gerdded arno – does dim rhaid i hwn fod yn gywir, byddai diagram sialc ar y maes chwarae yn iawn. Mae angen iddo fod yn ddigon mawr i saith o
   • ddisgyblion allu sefyll ar y tir yn gyfforddus.
   • Pâr mawr iawn o esgidiau cardfwrdd - gall gwneud yr esgidiau ymlaen llaw fod yn rhan o’r gweithgaredd
   • Neu gallwch brynu’r gweithgaredd wedi ei wneud yn barod gan TTS
    Ble mae’r Effaith?:
    • where's the impact card pack
     Pecyn gweithgaredd ‘Ble mae’r Effaith?’ gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen.
    • Eitemau i’w harchwilio megis wy siocled bach gyda thegan plastig tu mewn.
    Chwalu’r Coelion Cyffredin:
    • Ychydig o bapur A4 wedi ei ddefnyddio ar y ddwy ochr a llyfr nodiadau wedi ei ailgylchu
    • Can dur (can tun) a rhywbeth wedi ei wneud o ddur wedi ei ailgylchu, megis clipiau papur
    • Potel ddiod blastig a rhywbeth wedi ei wneud o boteli wedi eu hailgylchu, megis cot law
    AddThis Social Bookmark Button

    Byddwch angen:

    • 1 x Glôb Aer

    << Trosolwg ar y Modiwl

    Modiwl 1: Y Llun Mawr

    Gêm y Glôb

    Gêm y Glôb

    Llwytho i lawr  | Argraffu |

    Mae’r gweithgaredd agoriadol hwn yn gwella ymwybyddiaeth disgyblion o’u cysylltiadau byd-eang.

    Beth i'w wneud:

    Saif y disgyblion mewn cylch gan daflu'r glôb aer i’w gilydd yn eu tro. Wrth ei dal, maent yn pwyntio at wlad y mae ganddynt gysylltiad â hi, ac yn esbonio beth yw’r cysylltiad hwnnw. Dylai pob disgybl ddod o hyd i wahanol fath o gyswllt.

    Dechreuwch gydag opsiynau hawdd megis ‘Es i ar wyliau yma’ neu ‘daw fy ewythr o fan hyn’. Ewch ymlaen i’w hannog i feddwl yn fwy rhyng-gysylltiol. Er enghraifft ‘mae’r grawnfwyd ges i i frecwast wedi ei wneud o reis a dyfwyd yn America’, ‘cafodd fy nghrys ei wneud yn India’, ‘ganwyd ymosodwr y tîm pêl droed dwi’n ei gefnogi yng Nghameroon’.

    Efallai y bydd y disgyblion yn gweld y gweithgaredd yma’n anodd i ddechrau a byddant angen eu hannog a’u hatgoffa i beidio rhoi’r un enghreifftiau a’u ffrindiau. Meddyliwch am rai enghreifftiau eich hun i’w defnyddio.

    global awareness game

     
     

    Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

    Wind Powered Website

    Gwefan gan Aye-aye Design

    © Canolfan y Dechnoleg Amgen