Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Warm up – experiment set up Activities

Things needed for this Module...

Caniau Ynni Solar:
 • 4 can yfed alwminiwm yn cynnwys:
  • 3 wedi eu peintio gyda phaent du mat (neu baent bwrdd du) yn cynnwys:
  • 2 wedi ei hynysu gyda deunyddiau sy’n ddiogel i’w trin - gwlân dafad er enghraifft yn gorchuddio'r hanner cefn neu dau draean o’r can. O’r rhain:
  • 1 wedi ei osod mewn bag plastig clir neu gynhwysydd megis potel glir 2 litr â’r gwaelod wedi ei dorri i ffwrdd.
 • Thermomedr
 • Taflen i gofnodi
Y Tŷ Gwydr:
 • Gweithgaredd i’w lawrlwytho gan CAT (coming soon)
Cymryd y Camau:
Cynllun Rhanbarthol - Ynni:
Pweru gydag... Ynni Solar!:
 • Yr holl ddosbarth mewn grwpiau
 • Celloedd ffotofoltaidd bychan, moduron, clipiau crocodeil a llafnau gyrru (propellers) (ar gael yn siop Canolfan y Dechnoleg Amgen a gan ddarparwyr addysg eraill)
 • Deunyddiau glân sy’n arnofio - ee poteli plastig (gyda chaeadau), cartonau a chwpanau a chynwysyddion, bandiau rwber
Pweru gydag... Ynni Gwynt!:
 • EPK20850
  ‘Wind Kit’ gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen
  (neu becyn ynni gwynt gan gyflenwr addysg arall)
 • Darnau o blastig ‘coriffliwt’ a/neu ddeunyddiau sgrap addas eraill megis cerdyn tenau a phlastig, siswrn, tâp.
 • Gwyntyll fawr drydan gyda llafnau llydan, y rhai sy’n dod gyda chewyll o’u hamgylch ac sy’n eistedd ar y llawr yw’r gorau. (nid yw gwyntyllau ystafelloedd ymolchi tal gyda llafnau tenau yn gweithio cystal.)
Gwestai Cudd:
 • Gwestai cudd o’r diwydiant ynni cynaliadwy. Dylai’r person yma fod yn rhywun sy’n gweithio i osod systemau ynni adnewyddol, neu beiriannydd sy’n eu cynllunio. Gallai fod yn rhywun o’r cyngor gyda chyfrifoldeb am effeithlonrwydd ynni, neu rywun sy’n hyrwyddo effeithlonrwydd ynni. Neu gallai fod yn rhywun o grŵp lleol megis Cyfeillion y Ddaear.

Useful Websites

AddThis Social Bookmark Button

Byddwch angen:

 • 4 can yfed alwminiwm yn cynnwys:
  • 3 wedi eu peintio gyda phaent du mat (neu baent bwrdd du) yn cynnwys:
  • 2 wedi ei hynysu gyda deunyddiau sy’n ddiogel i’w trin - gwlân dafad er enghraifft yn gorchuddio'r hanner cefn neu dau draean o’r can. O’r rhain:
  • 1 wedi ei osod mewn bag plastig clir neu gynhwysydd megis potel glir 2 litr â’r gwaelod wedi ei dorri i ffwrdd.
 • Thermomedr
 • Taflen i gofnodi

<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 3: Ynni

Caniau Ynni Solar

Caniau Ynni Solar

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Arddangosiad diwrnod o hyd (neu hanner diwrnod os yw’r tywydd yn braf!) yn cynhesu dŵr gyda solar. Bydd angen i chi ei baratoi ymlaen llaw.

Beth i'w wneud:

Esboniwch i’r dosbarth eu bod yn mynd i gymryd rhan mewn arbrawf cynhesu dŵr gydag ynni solar. Gofynnwch am wirfoddolwyr i’ch helpu i baratoi’r arbrawf.

Byddwch angen paratoi – un can disglair, un can du di-sglein, un can du di-sglein gydag ynysiad ar yr hanner cefn ac un can du di-sglein gydag ynysiad ar yr hanner cefn ac wedi ei osod mewn bag plastig clir seliedig.

Bydd angen llenwi pob can gyda dŵr oer gan fesur a chofnodi’r tymheredd. Byddwch angen gosod y caniau ar silff ffenest heulog gyda’r ymylon du yn wynebu’r haul. Cymerwch ddarlleniadau o’r tymheredd bob awr (neu’n fwy cyson os yw’n ddiwrnod heulog iawn) gan gofnodi’r tymheredd ar y bwrdd gwyn. Yn fuan iawn (os yw hi’n ddigon heulog!) byddwch yn gweld patrwm clir yn dechrau datblygu.

Bydd y dŵr yn cynhesu’n gynt gyda phob addasiad i’r can. Defnyddiwch hyn i esbonio sut y caiff paneli solar i wresogi dŵr eu gwneud. Gofynnwch i’r disgyblion ar ba adeg o’r flwyddyn y mae cynhesu dŵr gyda solar yn fwyaf effeithiol.

!! Rhybudd: os yw’n ddiwrnod poeth iawn gall y can fynd yn rhy boeth i’w gyffwrdd !!

F79856141

spc2

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen