Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Whole class in groups Activities

Things needed for this Module...

Caniau Ynni Solar:
 • 4 can yfed alwminiwm yn cynnwys:
  • 3 wedi eu peintio gyda phaent du mat (neu baent bwrdd du) yn cynnwys:
  • 2 wedi ei hynysu gyda deunyddiau sy’n ddiogel i’w trin - gwlân dafad er enghraifft yn gorchuddio'r hanner cefn neu dau draean o’r can. O’r rhain:
  • 1 wedi ei osod mewn bag plastig clir neu gynhwysydd megis potel glir 2 litr â’r gwaelod wedi ei dorri i ffwrdd.
 • Thermomedr
 • Taflen i gofnodi
Y Tŷ Gwydr:
 • Gweithgaredd i’w lawrlwytho gan CAT (coming soon)
Cymryd y Camau:
Cynllun Rhanbarthol - Ynni:
Pweru gydag... Ynni Solar!:
 • Yr holl ddosbarth mewn grwpiau
 • Celloedd ffotofoltaidd bychan, moduron, clipiau crocodeil a llafnau gyrru (propellers) (ar gael yn siop Canolfan y Dechnoleg Amgen a gan ddarparwyr addysg eraill)
 • Deunyddiau glân sy’n arnofio - ee poteli plastig (gyda chaeadau), cartonau a chwpanau a chynwysyddion, bandiau rwber
Pweru gydag... Ynni Gwynt!:
 • EPK20850
  ‘Wind Kit’ gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen
  (neu becyn ynni gwynt gan gyflenwr addysg arall)
 • Darnau o blastig ‘coriffliwt’ a/neu ddeunyddiau sgrap addas eraill megis cerdyn tenau a phlastig, siswrn, tâp.
 • Gwyntyll fawr drydan gyda llafnau llydan, y rhai sy’n dod gyda chewyll o’u hamgylch ac sy’n eistedd ar y llawr yw’r gorau. (nid yw gwyntyllau ystafelloedd ymolchi tal gyda llafnau tenau yn gweithio cystal.)
Gwestai Cudd:
 • Gwestai cudd o’r diwydiant ynni cynaliadwy. Dylai’r person yma fod yn rhywun sy’n gweithio i osod systemau ynni adnewyddol, neu beiriannydd sy’n eu cynllunio. Gallai fod yn rhywun o’r cyngor gyda chyfrifoldeb am effeithlonrwydd ynni, neu rywun sy’n hyrwyddo effeithlonrwydd ynni. Neu gallai fod yn rhywun o grŵp lleol megis Cyfeillion y Ddaear.

Useful Websites

AddThis Social Bookmark Button

Byddwch angen:

 • Yr holl ddosbarth mewn grwpiau
 • Celloedd ffotofoltaidd bychan, moduron, clipiau crocodeil a llafnau gyrru (propellers) (ar gael yn siop Canolfan y Dechnoleg Amgen a gan ddarparwyr addysg eraill)
 • Deunyddiau glân sy’n arnofio - ee poteli plastig (gyda chaeadau), cartonau a chwpanau a chynwysyddion, bandiau rwber

<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 3: Ynni

Pweru gydag... Ynni Solar!

Pweru gydag... Ynni Solar!

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Gweithgaredd grŵp yw hwn sy’n caniatáu i ddisgyblion wneud ymchwil i drydan solar.

Beth i'w wneud:

Mewn parau gall disgyblion arbrofi gyda gwneud cylched gyda phaneli solar ffotofoltaidd bychan. Gadewch i’r plant arbrofi trwy fynd â nhw allan, neu tu fewn, gan ddefnyddio golau artiffisial a golau dydd naturiol, gwahanol onglau, cysgod ayb. Gallant hefyd geisio cysylltu’r paneli â’i gilydd.

Fel dewis arall yn lle ‘llafnau gyrru’ plastig, gallech ofyn i’r disgyblion addurno neu dorri siapiau i mewn i ddarnau bychain o gardfwrdd. Defnyddiwch nodwydd i wneud twll yn y garden i atodi’r modur. Bydd plant iau yn enwedig yn mwynhau gwneud hyn.

Ar ôl arbrofi gyda’r paneli ffotofoltaidd, gallwch adael i’r plant wneud cychod model allan o ddeunyddiau sy’n arnofio er mwyn gallu atodi eu rigiau solar ymlaen iddynt. Gallwch un ai ddefnyddio llafnau plastig bychan, effeithlon o dan y dŵr, neu lafnau mwy sy’n gweithio’n well os yw eu blaenau yn cyffwrdd arwyneb y dŵr. Bydd y disgyblion angen graddau amrywiol o gymorth - bydd llawer yn gallu cysylltu nifer o baneli at ei gilydd ac adeiladu cynlluniau cymhleth heb unrhyw gymorth. Bydd eraill angen mwy o gymorth. Unwaith mae’r cychod i gyd yn barod gallech gael ras.

Mae’n bosib y cewch eich synnu gan gyn lleied o olau sydd ei angen ar baneli ffotofoltaidd i weithio, ond yn amlwg bydd y gweithgareddau hyn yn gweithio’n well ar ddiwrnod braf!

Mae rôl trydan solar ym Mhrydain yn bwysig er mai canran fechan yn unig y bydd yn gallu ei chyfrannu tuag at y gymysgedd ynni adnewyddol gyflawn, oherwydd ein hinsawdd a chyfanswm y trydan a ddefnyddiwn.

fun experiment with solar powera solar powered model made by childrenrecylced solar powered boat

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen