Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Warm up game Activities

 • Gêm y Glôb
  Mae’r gweithgaredd agoriadol hwn yn gwella ymwybyddiaeth disgyblion o’u cysylltiadau byd-eang.
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Lein Ddillad Fyd-eang
  Gêm i gynhesu’r disgyblion trwy ddarganfod tarddiad y dillad y maen nhw yn eu gwisgo.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Her y Fasged Siopa
  Mae’r gêm fywiog hon yn golygu rhannu’r disgyblion yn dimau a’u herio i drefnu pecynnau bwyd i mewn i fasgedi siopa ôl troed isel ac ôl troed uchel, am y cyntaf.
  (From module Modiwl 5:Bwyd)
 • Gêm y Glôb
  Ailadrodd y gweithgaredd cynhesu hwn sy’n gwella ymwybyddiaeth y disgyblion o’u cysylltiadau byd-eang.
  (From module Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol)

Things needed for this Module...

Canlyniadau adeiladu:
 • Papur a Phensiliau
Ymweld â Lleoliad:
 • Safle i ymweld ag ef. Mae gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen nifer o adeiladau cynaliadwy wedi eu gwneud o wahanol ddeunyddiau (dolen i wefan CAT) ond efallai y byddwch eisiau ymweld â rhywle yn agosach i’r ysgol.
 • Os nad ydych yn gallu dod o hyd i unrhyw enghreifftiau o adeiladau cynaliadwy i ymweld â nhw, ceisiwch ddarganfod mwy am adeiladau lle mae arweddion arbed ynni wedi eu hychwanegu, megis deunydd ynysu.
 • Hyd yn oed os nad ydych yn gallu dod o hyd i enghreifftiau cynaliadwy positif, bydd yn werth gadael y dosbarth. Archwiliwch adeilad traddodiadol yn defnyddio deunyddiau naturiol – efallai fod gan y deunyddiau hyn ynni ymgorfforedig isel, ond pa mor ynni effeithlon yw’r adeilad pan gaiff ei ddefnyddio? Neu gallwch hyd yn oed archwilio enghreifftiau gwael – bydd disgyblion yn elwa llawer o fedru defnyddio eu gwybodaeth yn y modd hwn.
Adeiladwch ef Eich Hun!:
Cynllunio Cynaliadwy - Adeiladau:
AddThis Social Bookmark Button

Byddwch angen:

 • Papur a Phensiliau

<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 4: Adeiladau

Canlyniadau adeiladu

Canlyniadau adeiladu

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Bydd y gêm gyflym hon yn caniatau i ddisgyblion gynllunio eu hadeiladau cynaliadwy eu hunain mewn ffordd hwyliog.

Beth i'w wneud:

Rhoi darn o bapur a phensil i bob plentyn. Esboniwch mai gêm yw hon i gynllunio tŷ eco (ecolegol) yn gyflym. Dim ond gêm i gynhesu pawb yw hon a bydd yr elfen o gyflymder yn ychwanegu at yr hwyl ac yn eu hysgogi i feddwl yn gyflym. Gofynnwch i bob plentyn dynnu llun o waliau yn unig ar gyfer eu tŷ eco (dim to, ffenestri, drysau ayb) gan nodi yn glir o beth mae’r waliau wedi eu gwneud. Esboniwch y gellir rhoi mwy nag un haen i’r waliau, wedi eu gwneud o wahanol ddeunyddiau. Rhowch funud neu ddwy iddynt yn unig. Yna dylent basio’r llun ymlaen i’r person sy’n eistedd drws nesaf iddynt. Nawr gofynnwch i bob plentyn i ychwanegu to i’r waliau. Unwaith eto, rhowch funud neu ddwy iddynt a bydd angen iddynt labelu’r deunyddiau a ddefnyddir, fel o’r blaen. Pasiwch nhw ymlaen eto. Gwnewch yr un peth ar gyfer ffenestri, drysau ac un tro arall am unrhyw beth ychwanegol er mwyn ysgogi creadigrwydd. Gwnewch oriel o’r lluniau fel y gall pawb arall eu gweld. Trafodwch rai o’r arweddion mwyaf cyffredin a’r rhai mwy anghyffredin, ond peidiwch â bod yn feirniadol.

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen