Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Practical Group Work Activities

Things needed for this Module...

Canlyniadau adeiladu:
  • Papur a Phensiliau
Ymweld â Lleoliad:
  • Safle i ymweld ag ef. Mae gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen nifer o adeiladau cynaliadwy wedi eu gwneud o wahanol ddeunyddiau (dolen i wefan CAT) ond efallai y byddwch eisiau ymweld â rhywle yn agosach i’r ysgol.
  • Os nad ydych yn gallu dod o hyd i unrhyw enghreifftiau o adeiladau cynaliadwy i ymweld â nhw, ceisiwch ddarganfod mwy am adeiladau lle mae arweddion arbed ynni wedi eu hychwanegu, megis deunydd ynysu.
  • Hyd yn oed os nad ydych yn gallu dod o hyd i enghreifftiau cynaliadwy positif, bydd yn werth gadael y dosbarth. Archwiliwch adeilad traddodiadol yn defnyddio deunyddiau naturiol – efallai fod gan y deunyddiau hyn ynni ymgorfforedig isel, ond pa mor ynni effeithlon yw’r adeilad pan gaiff ei ddefnyddio? Neu gallwch hyd yn oed archwilio enghreifftiau gwael – bydd disgyblion yn elwa llawer o fedru defnyddio eu gwybodaeth yn y modd hwn.
Adeiladwch ef Eich Hun!:
Cynllunio Cynaliadwy - Adeiladau:
AddThis Social Bookmark Button

Byddwch angen:

<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 4: Adeiladau

Adeiladwch ef Eich Hun!

Adeiladwch ef Eich Hun!

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Gweithgaredd grŵp ymarferol yw hwn lle gall disgyblion gynllunio a gwneud modelau o’u hadeiladau eco eu hunain allan o focsys.

Beth i'w wneud:

Dyma gyfle’r plant i roi'r hyn maent wedi ei ddysgu ar waith, trwy gynllunio ac adeiladu eu tai eu hunain. Bydd faint o amser yr ydych eisiau dreulio ar y prosiect yn pennu faint o amser yr ydych yn rhoi iddynt i gynllunio eu hadeiladau a chasglu deunyddiau. Mae’n bosib gwneud y gweithgaredd hwn yn gyflym, drwy hepgor y cymal cynllunio a rhoi deunyddiau wedi eu paratoi ymlaen llaw iddynt. Neu efallai y byddwch eisiau ymestyn y gweithgaredd i brosiect llawer helaethach lle caiff y disgyblion eu hysgogi i fod yn greadigol a dyfeisgar wrth gynllunio a gwneud eu deunyddiau eu hunain. Gall y disgyblion un ai weithio fel unigolion, mewn parau, neu grwpiau bychain.

Byddwch angen casgliad o focsys cardfwrdd i ffurfio’r prif strwythur. (Y math o focsys sy’n dal papur A4, er enghraifft). Byddwch hefyd angen pentwr o ddeunyddiau sgrap ychwanegol wedi eu casglu ymlaen llaw. Gellir defnyddio dalennau o blastig clir fel gwydr. Gellir defnyddio deunydd pacio gyda swigod fel deunydd ynysu, ond gallwch hefyd gael gafael ar ddeunydd ynysu go iawn megis gwlân defaid, er enghraifft. Gallwch ddarparu taflenni wedi eu hargraffu o ddeunyddiau megis paneli ffotofoltaidd, toeon tywyrch, neu baneli cynhesu dŵr â solar i’r plant i’w gosod ar eu hadeiladau:

Build_it_yourself_printouts

icon Adeiladwch ef Eich Hun! - taflenni wedi eu hargraffu o ddeunyddiau (687.54 kB)

Byddant eisiau ychwanegu llawer o’r addurniadau eu hunain. Ni ddylid cyfyngu ar eu creadigrwydd mewn unrhyw ffordd, ond ceisiwch eu hannog i ymgorffori’r hyn maent wedi ei ddysgu. Dylai’r disgyblion fedru disgrifio sut maent wedi delio ag:

  • Effeithlonrwydd ynni
  • Ynni adnewyddol
  • Ynni ymgorfforedig
  • Lleoliad
  • Ardal werdd

building a model eco house kids game

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen