Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Group Work Activities

 • Symud o Le i Le
  Gweithgaredd grŵp yw hwn yn defnyddio mapiau ac amserlenni trafnidiaeth gyhoeddus.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)
 • Teithio Amser
  Sut mae trafnidiaeth yn y rhanbarth wedi esblygu dros amser.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)
 • Dyfodol Positif
  Gan ddefnyddio’r rhyngrwyd, bydd parau neu unigolion yn defnyddio’r darluniau o broblemau byd-eang ac yna’n dod o hyd i fersiynau positif neu atebion i’r broblem cyn cyflwyno hyn i’r dosbarth.
  (From module Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol)

Things needed for this Module...

Canlyniadau adeiladu:
 • Papur a Phensiliau
Ymweld â Lleoliad:
 • Safle i ymweld ag ef. Mae gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen nifer o adeiladau cynaliadwy wedi eu gwneud o wahanol ddeunyddiau (dolen i wefan CAT) ond efallai y byddwch eisiau ymweld â rhywle yn agosach i’r ysgol.
 • Os nad ydych yn gallu dod o hyd i unrhyw enghreifftiau o adeiladau cynaliadwy i ymweld â nhw, ceisiwch ddarganfod mwy am adeiladau lle mae arweddion arbed ynni wedi eu hychwanegu, megis deunydd ynysu.
 • Hyd yn oed os nad ydych yn gallu dod o hyd i enghreifftiau cynaliadwy positif, bydd yn werth gadael y dosbarth. Archwiliwch adeilad traddodiadol yn defnyddio deunyddiau naturiol – efallai fod gan y deunyddiau hyn ynni ymgorfforedig isel, ond pa mor ynni effeithlon yw’r adeilad pan gaiff ei ddefnyddio? Neu gallwch hyd yn oed archwilio enghreifftiau gwael – bydd disgyblion yn elwa llawer o fedru defnyddio eu gwybodaeth yn y modd hwn.
Adeiladwch ef Eich Hun!:
Cynllunio Cynaliadwy - Adeiladau:
AddThis Social Bookmark Button

Byddwch angen:

<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 4: Adeiladau

Cynllunio Cynaliadwy - Adeiladau

Cynllunio Cynaliadwy - Adeiladau

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Bydd y disgyblion yn defnyddio beth maent wedi ei ddysgu i greu cynllun rhanbarthol cynaliadwy ar gyfer adeiladau.

Beth i'w wneud:

Erbyn hyn bydd y disgyblion yn gyfarwydd â’r drefn o ddefnyddio’r matiau llun o’r awyr neu’r mapiau lleol er mwyn rhoi’r hyn maent wedi ei ddysgu yng nghyd-destun eu hardal leol. Er na fydd y mapiau yn dangos manylion digonol ar gyfer adeiladau unigol, byddant yn cael golwg gyffredinol o’r amgylchedd sydd wedi ei hadeiladu’n lleol. Wrth weithio ar gynllun adeiladu rhanbarthol cynaliadwy i’r ardal, ysgogwch nhw i feddwl am ba fath o ofynion fydd eu hangen yn y dyfodol agos:

 • Fyddwn ni angen mwy o dai, mwy o adeiladau diwydiannol, mwy o adeiladau cymunedol?
 • Pa fath o adeiladau newydd ddylid eu codi?
 • Beth am y cyflenwad o adeiladau presennol – a ellir eu hadnewyddu’n hawdd?

Cofnodwch eu cynlluniau mewn cyfrwng o’ch dewis.

coming up with a sustainable plan with childrencommunity school eco planning

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen