Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Warm up game Activities

 • Gêm y Glôb
  Mae’r gweithgaredd agoriadol hwn yn gwella ymwybyddiaeth disgyblion o’u cysylltiadau byd-eang.
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Canlyniadau adeiladu
  Bydd y gêm gyflym hon yn caniatau i ddisgyblion gynllunio eu hadeiladau cynaliadwy eu hunain mewn ffordd hwyliog.
  (From module Modiwl 4: Adeiladau)
 • Her y Fasged Siopa
  Mae’r gêm fywiog hon yn golygu rhannu’r disgyblion yn dimau a’u herio i drefnu pecynnau bwyd i mewn i fasgedi siopa ôl troed isel ac ôl troed uchel, am y cyntaf.
  (From module Modiwl 5:Bwyd)
 • Gêm y Glôb
  Ailadrodd y gweithgaredd cynhesu hwn sy’n gwella ymwybyddiaeth y disgyblion o’u cysylltiadau byd-eang.
  (From module Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol)

Things needed for this Module...

Lein Ddillad Fyd-eang:
 • Dillad y mae’r plant yn ei gwisgo
 • Map o’r byd
 • Papur a thâp gludiog
Hanes Stwff:
 • Mapiau hanesyddol o’r rhanbarth
 • Dogfennau, archifau rhanbarthol ayb, pobl hŷn
Tua’r siopau a ni!:
 • Siopau lleol a staff
Cynllunio Rhanbarthol – ‘Stwff’:
 • Mapiau lleol (matiau llawr gyda lluniau awyrol os yn bosib)
 • Efallai y bydd un neu ddau o’r perchnogion siop, yr ymwelwyd â nhw yn ystod y trip maes, ar gael i ymuno yn y sesiwn hon
AddThis Social Bookmark Button

Byddwch angen:

 • Dillad y mae’r plant yn ei gwisgo
 • Map o’r byd
 • Papur a thâp gludiog

<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 6: Stwff

Lein Ddillad Fyd-eang

Lein Ddillad Fyd-eang

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Gêm i gynhesu’r disgyblion trwy ddarganfod tarddiad y dillad y maen nhw yn eu gwisgo.

Beth i'w wneud:

Gweithgaredd i ailgynefino’r disgyblion gydag effeithiau ehangach y stwff a brynwn. Byddwch angen map o’r byd a darnau o dâp gludiog neu binnau. Gofynnwch i’r disgyblion weithio mewn parau (efallai y byddant angen cymorth i ddarllen eu labeli!) i ymchwilio o ble y mae eu dillad wedi dod. Os ydynt yn gwisgo gwisg ysgol, bydd rhai canlyniadau yn union yr un peth, felly gofynnwch iddyn nhw gynnwys pethau fel oriorau, esgidiau ayb. Ni fydd pob label yn cynnwys y wybodaeth angenrheidiol, ond fe ddylech gael digon. Nawr dosbarthwch y darnau papur a gofyn i’r plant dynnu llun o’u heitemau dillad a’u glynu ar y wlad lle cawsant eu gwneud ar fap o’r byd. Nod y gweithgaredd yn syml iawn yw eu hatgoffa ar ffurf weledol o ledaeniad byd-eang ein nwyddau, ond gallwch ddefnyddio’r gweithgaredd hwn i annog sgwrs ehangach ynglyn â’r dillad - ydyn nhw’n newydd neu’n ail law, ydy’r deunyddiau wedi eu tyfu yn y gwledydd a enwyd, neu ai dim ond wedi eu gweithgynhyrchu yno y maen nhw, ayb.

kids eco clothes educationlesson plan for sustainable clothing

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen