Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Warm up game Activities

 • Gêm y Glôb
  Mae’r gweithgaredd agoriadol hwn yn gwella ymwybyddiaeth disgyblion o’u cysylltiadau byd-eang.
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Canlyniadau adeiladu
  Bydd y gêm gyflym hon yn caniatau i ddisgyblion gynllunio eu hadeiladau cynaliadwy eu hunain mewn ffordd hwyliog.
  (From module Modiwl 4: Adeiladau)
 • Lein Ddillad Fyd-eang
  Gêm i gynhesu’r disgyblion trwy ddarganfod tarddiad y dillad y maen nhw yn eu gwisgo.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Gêm y Glôb
  Ailadrodd y gweithgaredd cynhesu hwn sy’n gwella ymwybyddiaeth y disgyblion o’u cysylltiadau byd-eang.
  (From module Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol)

Things needed for this Module...

Her y Fasged Siopa:
 • Tair basged siopa, un wedi ei labelu gydag ôl troed fach, un gyda label ôl troed ganolig a’r trydydd gydag ôl troed fawr.
 • Llawer o bacedi bwyd gwag, neu fwyd go iawn, a/neu luniau neu fodelau o fwyd, sy’n cynrychioli diet ôl troed uchel, canolig ac isel.
 • Troli siopa neu focs cardfwrdd mawr.
Cynllun Rhanbarthol - Bwyd:
 • Gallech wahodd y person a gyfwelwyd i helpu gyda’r gweithgaredd hwn
 • Mapiau a matiau llawr gyda lluniau erial os oes gennych rai
 • Amrywiaeth o gyfryngau ar gyfer gwneud cofnodion
Cymharu Cacennau:
 • Cacen syltana gartref, wedi ei phobi gan y dosbarth ymlaen llaw, yn ddelfrydol
 • Cacen syltana wedi ei phacio o’r siop
 • wheres_the_impact
  Gêm 'Ble mae’r Effaith?'
Beth sydd yn eich bocs bwyd?:
Cyfweliad Gwestai:
 • Gwestai lleol o’r sector bwyd cynaliadwy, gallant fod yn berchennog siop, cogydd, neu ffarmwr er enghraifft.
AddThis Social Bookmark Button

Byddwch angen:

 • Tair basged siopa, un wedi ei labelu gydag ôl troed fach, un gyda label ôl troed ganolig a’r trydydd gydag ôl troed fawr.
 • Llawer o bacedi bwyd gwag, neu fwyd go iawn, a/neu luniau neu fodelau o fwyd, sy’n cynrychioli diet ôl troed uchel, canolig ac isel.
 • Troli siopa neu focs cardfwrdd mawr.

<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 5:Bwyd

Her y Fasged Siopa

Her y Fasged Siopa

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Mae’r gêm fywiog hon yn golygu rhannu’r disgyblion yn dimau a’u herio i drefnu pecynnau bwyd i mewn i fasgedi siopa ôl troed isel ac ôl troed uchel, am y cyntaf.

Beth i'w wneud:

Gêm i gynhesu yw hon fydd yn caniatáu i chi asesu lefel dealltwriaeth bresennol y disgyblion ynghylch materion cynaladwyedd bwyd. Byddwch angen tipyn o le ar lawr, gan mai ras gyfnewid tîm yw hi. Gosodwch dair basged siopa wag ar ben pellaf yr ystafell, wedi eu labelu yn glir gydag ôl troed fach, ôl troed ganolig ac ôl troed fawr:

Print out footprints

>> Labeli ôl troed y gellir eu dadlwytho (PDF)

Gosodwch un cynhwysydd mawr (byddai troli siopa yn wych, ond fel arall bin neu focs mawr) ar ben arall yr ystafell, gyda’r holl eitemau bwyd ynddo. Dylai’r eitemau bwyd fod yn gymysgedd o fwydydd ôl troed uchel, canolig ac isel, neu’n eitemau sy’n cynrychioli’r bwydydd. Gallech ddefnyddio cynwysyddion bwyd gwag, lluniau o fwyd, neu fwyd go iawn i ychwanegu at y cyffro. Rhannwch y dosbarth yn dri thîm, a gosodwch nhw mewn llinellau ar yr un pen o’r ystafell â’r cynhwysydd sy’n dal y siopa. Ar ôl cyhoeddi dechrau’r ras mae’r plentyn cyntaf ymhob tîm yn rasio at y cynhwysydd, cydio mewn  unrhyw eitem o fwyd, rhedeg i ben arall yr ystafell a’i daflu i’r fasged maen nhw’n feddwl sydd fwyaf addas. Parhewch nes bod yr holl fwyd wedi ei ddosbarthu. Yna casglwch y disgyblion o amgylch y basgedi a gwiriwch y cynhwysion gyda nhw. Ar y pwynt hwn nid oes  angen i chi roi mwy o wybodaeth iddynt, dim ond annog trafodaeth ynglyn â pham eu bod wedi dewis y basgedi a wnaethant, a gweld trwy drafodaeth gyda gweddill y dosbarth os ydynt yn hapus gyda’u dewis, neu os ydynt eisiau newid eu meddwl. Esboniwch y byddant yn ail-ymweld â’r basgedi ar ddiwedd y sesiwn i weld os yw eu syniadau wedi newid yn ystod y dydd.

example of a high footprint dieta low footprint shopping basketdifferent eco footprint foot types

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen