Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Whole class with guest Activities

 • Gwestai Cudd
  Mae hwn yn gyfle i’r disgyblion gyfweld â rhywun o’r gymuned leol sy’n gweithio mewn swydd sy’n ymwneud â thrafnidiaeth.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)
 • Cynllunio Rhanbarthol - Trafnidiaeth
  Mae’r gweithgaredd grŵp hwn yn caniatáu’r disgyblion i greu eu cynlluniau trafnidiaeth gynaliadwy eu hunain ar gyfer y rhanbarth.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)

Things needed for this Module...

Her y Fasged Siopa:
 • Tair basged siopa, un wedi ei labelu gydag ôl troed fach, un gyda label ôl troed ganolig a’r trydydd gydag ôl troed fawr.
 • Llawer o bacedi bwyd gwag, neu fwyd go iawn, a/neu luniau neu fodelau o fwyd, sy’n cynrychioli diet ôl troed uchel, canolig ac isel.
 • Troli siopa neu focs cardfwrdd mawr.
Cynllun Rhanbarthol - Bwyd:
 • Gallech wahodd y person a gyfwelwyd i helpu gyda’r gweithgaredd hwn
 • Mapiau a matiau llawr gyda lluniau erial os oes gennych rai
 • Amrywiaeth o gyfryngau ar gyfer gwneud cofnodion
Cymharu Cacennau:
 • Cacen syltana gartref, wedi ei phobi gan y dosbarth ymlaen llaw, yn ddelfrydol
 • Cacen syltana wedi ei phacio o’r siop
 • wheres_the_impact
  Gêm 'Ble mae’r Effaith?'
Beth sydd yn eich bocs bwyd?:
Cyfweliad Gwestai:
 • Gwestai lleol o’r sector bwyd cynaliadwy, gallant fod yn berchennog siop, cogydd, neu ffarmwr er enghraifft.
AddThis Social Bookmark Button

Byddwch angen:

 • Gwestai lleol o’r sector bwyd cynaliadwy, gallant fod yn berchennog siop, cogydd, neu ffarmwr er enghraifft.

<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 5:Bwyd

Cyfweliad Gwestai

Cyfweliad Gwestai

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Bydd ymwelydd o’r diwydiant bwyd yn cael ei (g)wahodd i’r dosbarth i gael cyfweliad gan y disgyblion

Beth i'w wneud:

Bydd angen i chi drefnu gwestai ymlaen llaw sy’n ymwneud â’r diwydiant bwyd cynaliadwy. Gall fod yn dyfwr, cynhyrchwr, cogydd neu swydd broffesiynol arall. Yn ddelfrydol bydd y disgyblion yn ymweld â’r gwestai yn eu gweithle, ond os nad yw hyn yn bosib yna gall y gwestai ddod i’r ysgol. Fel gyda’r gwestai eraill, bydd y disgyblion yn paratoi cwestiynau i’r cyfweliad yn seiliedig ar yr hyn maent wedi ei ddysgu, gyda’r nod o ddod o hyd i safbwyntiau a syniadau newydd, a darganfod beth yw eu barn nhw ar yr hyn y mae’r gwestai yn ei ddweud. Mae’n debygol y bydd y gwestai yn cynnig safbwyntiau gwahanol ar y pwnc, a gall hyn arwain y drafodaeth i gyfeiriadau newydd, ee drwy siarad am dyfu llysiau.
Fel bob tro, ysgogwch y disgyblion i wrando yn astud, addasu eu cwestiynau neu ychwanegu rhai newydd yn seiliedig ar yr atebion a geir. Mae hefyd yn bwysig gadael i’r gwestai gyfweld â nhw.

pupils interview a local food workerschool interveiw questions about sustainable food

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen