Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Group Activity Activities

 • Gemau Ôl Troed
  Mewn grwpiau bach, bydd gan ddisgyblion gyfle i greu fersiynau ôl troed o gemau traddodiadol, neu greu rhai eu hunain.
  (From module Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol)

Things needed for this Module...

Gêm y Glôb:
 • 1 x Glôb Aer
Olion Traed:
  • Pacedi o greision Walkers gydag eicon ‘ôl troed carbon’ (nid oes eicon ar becynnau lluosog a phecynnau arlwyo)
  • Dwy eitem debyg wedi eu gwneud o ddeunyddiau gwahanol (e.e. cadair blastig a chadair bren
  Traed Mawr:
   • Map mawr o’r byd y gallwch gerdded arno – does dim rhaid i hwn fod yn gywir, byddai diagram sialc ar y maes chwarae yn iawn. Mae angen iddo fod yn ddigon mawr i saith o
   • ddisgyblion allu sefyll ar y tir yn gyfforddus.
   • Pâr mawr iawn o esgidiau cardfwrdd - gall gwneud yr esgidiau ymlaen llaw fod yn rhan o’r gweithgaredd
   • Neu gallwch brynu’r gweithgaredd wedi ei wneud yn barod gan TTS
    Ble mae’r Effaith?:
    • where's the impact card pack
     Pecyn gweithgaredd ‘Ble mae’r Effaith?’ gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen.
    • Eitemau i’w harchwilio megis wy siocled bach gyda thegan plastig tu mewn.
    Chwalu’r Coelion Cyffredin:
    • Ychydig o bapur A4 wedi ei ddefnyddio ar y ddwy ochr a llyfr nodiadau wedi ei ailgylchu
    • Can dur (can tun) a rhywbeth wedi ei wneud o ddur wedi ei ailgylchu, megis clipiau papur
    • Potel ddiod blastig a rhywbeth wedi ei wneud o boteli wedi eu hailgylchu, megis cot law
    AddThis Social Bookmark Button

    Byddwch angen:

    • where's the impact card pack
     Pecyn gweithgaredd ‘Ble mae’r Effaith?’ gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen.
    • Eitemau i’w harchwilio megis wy siocled bach gyda thegan plastig tu mewn.

    << Trosolwg ar y Modiwl

    Modiwl 1: Y Llun Mawr

    Ble mae’r Effaith?

    Ble mae’r Effaith?

    Llwytho i lawr  | Argraffu |

    Mae’r gweithgaredd grŵp yma i’r dosbarth cyfan yn defnyddio cardiau i archwilio’r effaith ehangach, fyd-eang a gaiff nwyddau cyfarwydd.

    Beth i'w wneud:

    Ceir cyfarwyddiadau llawn ar sut i chwarae’r gêm hon y tu mewn i’r pecyn. Rhennir y dosbarth i grwpiau bychain a rhoddir set o gardiau sy’n darlunio amrywiol gamau’r broses gynhyrchu, megis tir tyfu cnydau, lorïau, llwyfannau olew a ffatrïoedd. Byddant yn defnyddio’r cardiau hyn i archwilio cynnyrch neu weithgaredd. Mae’r gêm yn codi ymwybyddiaeth o’r ffaith fod popeth yr ydym yn ei wneud, ddefnyddio neu brynu wedi ei wneud allan o rywbeth, gan rywun, gan ddefnyddio hyn a hyn o dir neu ynni. Bydd disgyblion yn dechrau deall rhyng-gysylltiadau systemau, a bod ganddynt gysylltiadau byd-eang trwy gyfrwng eitemau bob dydd. Gellir hefyd ddefnyddio’r cardiau i gymharu cynnyrch tebyg.

    Mae’n bwysig peidio defnyddio’r gweithgaredd i wneud i ddisgyblion deimlo’n euog am faint eu hôl troed, neu’n gyfyngedig yn eu dewisiadau. Gorffennwch y gweithgaredd drwy ofyn i’r dosbarth sut y gallant wneud ôl troed y cynnyrch maent wedi ei archwilio yn llai.


    kids playing the where's the impact card gamepack of educational green playing cards

    pupils playing the eco card game

     
     

    Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

    Wind Powered Website

    Gwefan gan Aye-aye Design

    © Canolfan y Dechnoleg Amgen