Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Warm up game Activities

 • Gêm y Glôb
  Mae’r gweithgaredd agoriadol hwn yn gwella ymwybyddiaeth disgyblion o’u cysylltiadau byd-eang.
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Canlyniadau adeiladu
  Bydd y gêm gyflym hon yn caniatau i ddisgyblion gynllunio eu hadeiladau cynaliadwy eu hunain mewn ffordd hwyliog.
  (From module Modiwl 4: Adeiladau)
 • Lein Ddillad Fyd-eang
  Gêm i gynhesu’r disgyblion trwy ddarganfod tarddiad y dillad y maen nhw yn eu gwisgo.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Her y Fasged Siopa
  Mae’r gêm fywiog hon yn golygu rhannu’r disgyblion yn dimau a’u herio i drefnu pecynnau bwyd i mewn i fasgedi siopa ôl troed isel ac ôl troed uchel, am y cyntaf.
  (From module Modiwl 5:Bwyd)

Things needed for this Module...

Gêm y Glôb:
 • 1 x Glôb Aer
Dyfodol Positif:
 • Mynediad at y rhyngrwyd
Y Cynllun Rhanbarthol Cynaliadwy:
Gemau Ôl Troed:

AddThis Social Bookmark Button

Byddwch angen:

 • 1 x Glôb Aer

<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol

Gêm y Glôb

Gêm y Glôb

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Ailadrodd y gweithgaredd cynhesu hwn sy’n gwella ymwybyddiaeth y disgyblion o’u cysylltiadau byd-eang.

Beth i'w wneud:

Ailadroddwch Gêm y Glôb – fe’i chwaraewyd yn yr wythnos gyntaf fel rhan o’r ‘Darlun Mawr’. Atgoffwch y disgyblion pa mor anodd oedd hi yr amser hynny iddynt feddwl am eu cysylltiadau byd-eang. Y tro hwn,nid oes amheuaeth y bydd gan ddisgyblion fwy o syniadau am lefydd yn y byd y maent yn gysylltiedig â nhw. Mae’n debygol y byddant yn teimlo’n falch iawn o’r enghraifft hynod real hon o sut mae eu dysgu wedi symud yn ei flaen.

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen