Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Group work Activities

 • Symud o Le i Le
  Gweithgaredd grŵp yw hwn yn defnyddio mapiau ac amserlenni trafnidiaeth gyhoeddus.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)
 • Teithio Amser
  Sut mae trafnidiaeth yn y rhanbarth wedi esblygu dros amser.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)
 • Cynllunio Cynaliadwy - Adeiladau
  Bydd y disgyblion yn defnyddio beth maent wedi ei ddysgu i greu cynllun rhanbarthol cynaliadwy ar gyfer adeiladau.
  (From module Modiwl 4: Adeiladau)

Things needed for this Module...

Gêm y Glôb:
 • 1 x Glôb Aer
Dyfodol Positif:
 • Mynediad at y rhyngrwyd
Y Cynllun Rhanbarthol Cynaliadwy:
Gemau Ôl Troed:

AddThis Social Bookmark Button

Byddwch angen:

 • Mynediad at y rhyngrwyd

<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol

Dyfodol Positif

Dyfodol Positif

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Gan ddefnyddio’r rhyngrwyd, bydd parau neu unigolion yn defnyddio’r darluniau o broblemau byd-eang ac yna’n dod o hyd i fersiynau positif neu atebion i’r broblem cyn cyflwyno hyn i’r dosbarth.

Beth i'w wneud:

Mae’r sleidiau Olion Traed Byd-eang yn enghraifft o’n effaith negyddol ar y blaned.

Gosodwch her i’r disgyblion i ysgrifennu eu cyflwyniad eu hunain yn darlunio atebion positif i’r lluniau a ddangosir. Gan ddibynnu ar faint o amser yr ydych yn dymuno ei ganiatáu ar gyfer y gweithgaredd hwn, neu’n ddibynnol ar oedran y disgyblion, efallai y byddwch yn dymuno gofyn iddynt greu cyflwyniad llawn, neu weithio ar un thema (ee brethynnau) neu ar un sleid yn unig.

Er enghraifft, efallai y byddech yn rhoi llun wedi ei argraffu i bâr o ddisgyblion CA2, ee y ffatri deganau. Gofynnwch iddynt chwilio’r rhyngrwyd am enghraifft bositif o ffatri deganau. Byddant yn gallu adeiladu ar eu profiad yn y gwersi am ‘stwff’ i wybod fod yna enghreifftiau o deganau Masnach Deg. Efallai hefyd y byddant yn dymuno cynnwys enghreifftiau o gwmnïau teganau organig, cynaliadwy, neu’r teganau hynny sydd wedi eu gwneud o wastraff wedi ei daflu.

Gofynnwch iddynt ddarparu nodiadau bras i gyd-fynd â’r lluniau. Ar ddiwedd y sesiwn, cyfunwch holl waith y disgyblion i mewn i un cyflwyniad, i’w ddangos i’r holl ddosbarth. Gofynnwch i’r disgyblion sy’n gyfrifol am bob sleid i gyflwyno eu gwaith. I ddechrau, dylid parhau i guddio’r testun, a bydd y disgyblion eraill yn cael eu hannog i ddyfalu beth y mae’r lluniau yn cyfeirio atynt.

Yna bydd y disgyblion sy’n cyflwyno yn datgelu’r testun. Dylent fod yn barod i ateb cwestiynau gan eu cyd-ddisgyblion. Ar y diwedd, arweiniwch drafodaeth am beth sydd wedi ei ddarganfod, a hefyd ansawdd eu gwaith. Os oes angen gwneud newidiadau, caniatewch amser i’r disgyblion i wneud y rhain.

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen