Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Things needed for this Module...

Gêm y Glôb:
  • 1 x Glôb Aer
Dyfodol Positif:
  • Mynediad at y rhyngrwyd
Y Cynllun Rhanbarthol Cynaliadwy:
Gemau Ôl Troed:

AddThis Social Bookmark Button
<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol

Rhannu’r Prosiect

Rhannu’r Prosiect

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Bydd disgyblion yn penderfynu sut i drosglwyddo’r hyn maen nhw wedi ei ddysgu i gynulleidfa ehangach.

Beth i'w wneud:

Trafodwch gyda’r disgyblion pa ddeunyddiau y maen nhw wedi eu datblygu yn ystod y prosiect, a thrafodwch a fyddai’n ddefnyddiol i rannu’r hyn y maen nhw wedi ei ddysgu. Ydyn nhw’n meddwl y gallan nhw ysgogi eraill i fyw yn fwy cynaliadwy? Gyda phwy y byddai’n ddefnyddiol iddyn nhw rannu eu prosiect? Lluniwch restr o bobl, yn cynnwys y cyfryngau, cyngor, llywodraeth, cynllunwyr, rhieni a theuluoedd, staff ysgol ayb. Gofynnwch iddyn nhw pa ddull fyddai’n gweithio orau ar gyfer rhannu eu gwaith. Yn ychwanegol i’r cynlluniau rhanbarthol cynaliadwy, dylai’r disgyblion fod wedi cofnodi'r hyn y maen nhw wedi ei ddysgu yn wythnosol mewn cyfrwng o’u dewis nhw. Efallai y bydd ganddyn nhw ddigonedd o ddyddiaduron llun, modelau, cyfweliadau wedi eu recordio, gwaith ysgrifenedig ayb.

Gofynnwch iddyn nhw ddatblygu strategaeth ar gyfer rhannu. Efallai y byddan nhw’n  dymuno ysgrifennu i gynnal cyfarfod neu wasnaeth i’r ysgol gyfan. Efallai y byddan nhw eisiau cynnal noson agored ar gyfer rhieni a chyfranddalwyr eraill. Mae’n bosib y byddan nhw’n penderfynu eu bod eisiau mynd â’u neges at Lywodraeth Cynulliad Cymru, a’i adrodd i’r wasg ehangach, neu gynnal cynhadledd i rannu eu gwaith gydag ysgolion eraill. Gall hyn fod yn rhan o waith trawsnewid rhwng B7 ac 8. Os yw’r ddwy flwyddyn wedi cwblhau’r prosiect, trefnwch ddiwrnod i rannu eu gwaith gyda’i gilydd. Neu cyflwynwch eu gwaith i ddisgyblion 6ed dosbarth neu fyfyrwyr prifysgol, a all gymryd rhan yn y broses o ledaenu’r negeseuon allweddol yn ehangach.

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen