Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Group activity Activities

  • Ble mae’r Effaith?
    Mae’r gweithgaredd grŵp yma i’r dosbarth cyfan yn defnyddio cardiau i archwilio’r effaith ehangach, fyd-eang a gaiff nwyddau cyfarwydd.
    (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)

Things needed for this Module...

Gêm y Glôb:
  • 1 x Glôb Aer
Dyfodol Positif:
  • Mynediad at y rhyngrwyd
Y Cynllun Rhanbarthol Cynaliadwy:
Gemau Ôl Troed:

AddThis Social Bookmark Button

Byddwch angen:

<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol

Gemau Ôl Troed

Gemau Ôl Troed

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Mewn grwpiau bach, bydd gan ddisgyblion gyfle i greu fersiynau ôl troed o gemau traddodiadol, neu greu rhai eu hunain.

Beth i'w wneud:

Gofynnwch i’r disgyblion ddylunio gemau sy’n cyfleu’r prif negeseuon ar gyfer byw yn fwy cynaliadwy. Gall y rhain fod yn gemau bwrdd fel nadroedd ac ysgolion, neu’n gwis tafarn.

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen