Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen
AddThis Social Bookmark Button

Beth yw Ôl Troed?

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Defnyddir Ôl Troed Carbon i gyfrifo ein hallyriadau nwy tŷ gwydr. Mae’n dweud wrthym faint o garbon deuocsid (C02) sydd wedi ei ddefnyddio i wneud cynnyrch (megis darn o ddodrefnyn), neu weithgaredd (megis cynhesu ein cartrefi.) Yn aml, mae’r term ôl troed carbon yn cyfeirio ar nwyon tŷ gwydr eraill heblaw C02, megis methan (CH4), neu ocsid nitraidd (N2O).

Mae olion traed dŵr yn dweud wrthym faint o ddŵr sydd wedi ei ddefnyddio i wneud cynnyrch. Er enghraifft, defnyddir tua 140 litr o ddŵr i wneud un gwpanaid o goffi, oherwydd y dŵr a ddefnyddir i ddyfrio a phrosesu’r ffa coffi.

Dywed Ôl Traed Eco wrthym faint o dir sydd ei angen arnom i wneud yr holl stwff ac ynni a ddefnyddiwn, i ddelio gyda’n gwastraff, ac i orfodogi ein hallyriadau nwy tŷ gwydr. Mae’n mesur hectarau byd-eang o dir a môr cynhyrchiol sydd ar gael. Pe bai gan bawb yn y byd gyfran deg, yna byddai gennym tua dau hectar yr un. Yng Nghymru defnyddiwn 5.16 hectar byd-eang yr un. Pe bai pawb yn y byd yn defnyddio cymaint o ‘stwff’ ag y gwnawn yng Nghymru, yna byddem angen tua thair planed fel y Ddaear i’n cynnal.


 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen