Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Things needed for this Module...

Gêm y Glôb:
 • 1 x Glôb Aer
Olion Traed:
  • Pacedi o greision Walkers gydag eicon ‘ôl troed carbon’ (nid oes eicon ar becynnau lluosog a phecynnau arlwyo)
  • Dwy eitem debyg wedi eu gwneud o ddeunyddiau gwahanol (e.e. cadair blastig a chadair bren
  Traed Mawr:
   • Map mawr o’r byd y gallwch gerdded arno – does dim rhaid i hwn fod yn gywir, byddai diagram sialc ar y maes chwarae yn iawn. Mae angen iddo fod yn ddigon mawr i saith o
   • ddisgyblion allu sefyll ar y tir yn gyfforddus.
   • Pâr mawr iawn o esgidiau cardfwrdd - gall gwneud yr esgidiau ymlaen llaw fod yn rhan o’r gweithgaredd
   • Neu gallwch brynu’r gweithgaredd wedi ei wneud yn barod gan TTS
    Ble mae’r Effaith?:
    • where's the impact card pack
     Pecyn gweithgaredd ‘Ble mae’r Effaith?’ gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen.
    • Eitemau i’w harchwilio megis wy siocled bach gyda thegan plastig tu mewn.
    Chwalu’r Coelion Cyffredin:
    • Ychydig o bapur A4 wedi ei ddefnyddio ar y ddwy ochr a llyfr nodiadau wedi ei ailgylchu
    • Can dur (can tun) a rhywbeth wedi ei wneud o ddur wedi ei ailgylchu, megis clipiau papur
    • Potel ddiod blastig a rhywbeth wedi ei wneud o boteli wedi eu hailgylchu, megis cot law
    AddThis Social Bookmark Button
    << Trosolwg ar y Modiwl

    Modiwl 1: Y Llun Mawr

    Adroddiad

    Adroddiad

    Llwytho i lawr  | Argraffu |

    Cyfle i ddisgyblion weithio mewn grwpiau neu fel unigolion i gofnodi gweithgareddau’r dydd.

    Beth i'w wneud:

    Gorffennwch y sesiwn drwy ail chwarae Gêm y Glôb. Byddwch yn debygol o weld fod disgyblion bellach yn teimlo’n llawer mwy hyderus wrth adnabod llefydd mae ganddynt gysylltiad â hwynt, a theimlo’n galonogol am y datblygiad hwn.

    Efallai y byddwch yn dymuno gofyn i’r disgyblion gofnodi eu gwaith mewn cyfrwng o’u dewis nhw, er mwyn cyfrannu at wneud portffolio o’r prosiect yn ei gyfanrwydd. Efallai y byddant yn dewis ysgrifennu cofnod byr o weithgareddau’r dydd, neu strip cartŵn, neu recordiad, neu gyflwyniad.

     
     

    Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

    Wind Powered Website

    Gwefan gan Aye-aye Design

    © Canolfan y Dechnoleg Amgen