Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen
AddThis Social Bookmark Button

Byddwch angen:

<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 3: Ynni

Cynllun Rhanbarthol - Ynni

Cynllun Rhanbarthol - Ynni

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Bydd y disgyblion yn defnyddio’r hyn maen nhw wedi ei ddysgu er mwyn creu cynllun ynni cynaliadwy rhanbarthol.

Beth i'w wneud:

Defnyddiwch fapiau a matiau gyda lluniau’r rhanbarth o’r awyr, os oes gennych chi rai, er mwyn dod o hyd i ffynonellau ynni presennol yn y rhanbarth megis gorsafoedd ynni, cronfeydd ynni dŵr, neu ffermydd gwynt. Gyda lwc, bydd eich gwestai cudd ar gael i helpu’r disgyblion. Ydy’r holl ynni a ddefnyddir yn yr ardal yn cael ei gynhyrchu yn yr ardal? Os na,, o ble mae’n dod? Trafodwch lle mae’r rhan fwyaf o ynni a ddefnyddir yn yr ardal yn cael ei gynhyrchu, a gan beth. Rhowch her i’r disgyblion i ddatblygu cynllun ynni cynaliadwy ar gyfer y rhanbarth. Gofynnwch iddynt feddwl am hyn yn ofalus. Os ydyn nhw eisiau cynnwys fferm wynt, beth fydd angen iddynt eu hystyried? Bydd manylder a chywirdeb y cynllunio y byddwch yn mynd iddo yn dibynnu ar oedran y disgyblion a faint o amser sydd gennych. Ar gyfer yr holl ddisgyblion, y peth pwysicaf yw plannu’r diddordeb a’r synnwyr o berchnogaeth yn eu rhanbarth ac yn eu dyfodol, ac i ddechrau gweithredu’r hyn maent wedi ei ddysgu yn y dosbarth mewn sefyllfaoedd go iawn.

discussing plans for wind turbines in schools

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen