Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen
AddThis Social Bookmark Button

Byddwch angen:

  • Gallech wahodd y person a gyfwelwyd i helpu gyda’r gweithgaredd hwn
  • Mapiau a matiau llawr gyda lluniau erial os oes gennych rai
  • Amrywiaeth o gyfryngau ar gyfer gwneud cofnodion

<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 5:Bwyd

Cynllun Rhanbarthol - Bwyd

Cynllun Rhanbarthol - Bwyd

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Bydd y disgyblion yn defnyddio’r hyn maent wedi ei ddysgu i greu cynllun rhanbarthol cynaladwy ar gyfer cynhyrchu bwyd.

Beth i'w wneud:

Bydd y disgyblion angen defnyddio eu gwybodaeth a’u profiadau eu hunain, yn ogystal â’r hyn y maent wedi ei ddysgu, i wneud hyn. Gallant hefyd ddefnyddio mapiau o’r rhanbarth (mae matiau llawr gyda lluniau erial neu Google Earth yn ddelfrydol) am bersbectif o sut mae’r tir yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd. Trafodwch gyda’r disgyblion, gyda chymorth y gwestai cudd os yn bosib, os yw’n bosib defnyddio’r tir yn fwy effeithlon ar gyfer cynhyrchu bwyd. Ee a ellir tyfu cnydau fel codlysiau, grawn neu lysiau ar dir a ddefnyddir i bori ar hyn o bryd? Oes potensial i dyfu mwy o fwyd mewn ardaloedd trefol? Beth am y bryniau? Oes yna ardal forol gynhyrchiol yn yr ardal?

school eco food plan

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen