Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen
AddThis Social Bookmark Button
Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol
Amcanion

Bydd disgyblion yn atgyfnerthu’r hyn a ddysgwyd trwy fynd dros y gwaith y maen nhw wedi ei wneud. Byddant yn cael eu hysgogi i ddarganfod faint maen nhw wedi ei ddysgu, a pha sgiliau y maen nhw wedi eu caffael i roi’r dysgu ar waith. Byddant yn cael eu hysbrydoli i rannu’r wybodaeth a’r sgiliau hyn a’u hysgogi i barhau ar lwybr tuag at gynaladwyedd.

Byddwch angen
Byddem yn eich annog i gasglu adnoddau a deunyddiau ychwanegol i wneud y prosiect yn berthnasol i'ch ysgol. Disgrifir y rhain ymhob gweithgaredd ac fe'u rhestrir yma hefyd:

1. Gêm y Glôb

  • 1 x Glôb Aer

3. Dyfodol Positif

  • Mynediad at y rhyngrwyd

4. Y Cynllun Rhanbarthol Cynaliadwy

5. Gemau Ôl TroedGweithgareddau
Gêm y Glôb Gêm y Glôb
Ailadrodd y gweithgaredd cynhesu hwn sy’n gwella ymwybyddiaeth y disgyblion o’u cysylltiadau byd-eang. Gweld >>
Olion Traed Byd-eang Olion Traed Byd-eang
Mae’r sleidiau hyn yn ailadrodd rhai o’r prif faterion cynaladwyedd y maent wedi eu hastudio yn ystod y prosiect. Gweld >>
Dyfodol Positif Dyfodol Positif
Gan ddefnyddio’r rhyngrwyd, bydd parau neu unigolion yn defnyddio’r darluniau o broblemau byd-eang ac yna’n dod o hyd i fersiynau positif neu atebion i’r broblem cyn cyflwyno hyn i’r dosbarth. Gweld >>
Y Cynllun Rhanbarthol Cynaliadwy Y Cynllun Rhanbarthol Cynaliadwy
Bydd disgyblion yn casglu eu gwaith ar gynllunio rhanbarthol mewn gwersi blaenorol, i greu cynllun cynaliadwy cyflawn ar gyfer y rhanbarth. Gweld >>
Gemau Ôl Troed Gemau Ôl Troed
Mewn grwpiau bach, bydd gan ddisgyblion gyfle i greu fersiynau ôl troed o gemau traddodiadol, neu greu rhai eu hunain. Gweld >>
Rhannu’r Prosiect Rhannu’r Prosiect
Bydd disgyblion yn penderfynu sut i drosglwyddo’r hyn maen nhw wedi ei ddysgu i gynulleidfa ehangach. Gweld >>


 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen