Byddwch angen:

  • 1 x Glôb Aer

<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 1: Y Llun Mawr

Gêm y Glôb

Gêm y Glôb

Mae’r gweithgaredd agoriadol hwn yn gwella ymwybyddiaeth disgyblion o’u cysylltiadau byd-eang.

Beth i'w wneud:

Saif y disgyblion mewn cylch gan daflu'r glôb aer i’w gilydd yn eu tro. Wrth ei dal, maent yn pwyntio at wlad y mae ganddynt gysylltiad â hi, ac yn esbonio beth yw’r cysylltiad hwnnw. Dylai pob disgybl ddod o hyd i wahanol fath o gyswllt.

Dechreuwch gydag opsiynau hawdd megis ‘Es i ar wyliau yma’ neu ‘daw fy ewythr o fan hyn’. Ewch ymlaen i’w hannog i feddwl yn fwy rhyng-gysylltiol. Er enghraifft ‘mae’r grawnfwyd ges i i frecwast wedi ei wneud o reis a dyfwyd yn America’, ‘cafodd fy nghrys ei wneud yn India’, ‘ganwyd ymosodwr y tîm pêl droed dwi’n ei gefnogi yng Nghameroon’.

Efallai y bydd y disgyblion yn gweld y gweithgaredd yma’n anodd i ddechrau a byddant angen eu hannog a’u hatgoffa i beidio rhoi’r un enghreifftiau a’u ffrindiau. Meddyliwch am rai enghreifftiau eich hun i’w defnyddio.

global awareness game