Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen
AddThis Social Bookmark Button

Ôl Troed i’r Dyfodol

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Mae hwn yn brosiect cyffrous i’w weithredu yn eich ysgol. Bydd disgyblion yn cael sylfaen gadarn o wybodaeth sylfaenol am faterion cynaladwyedd a blaenoriaethau ar gyfer gweithredu. Byddant yn datblygu dealltwriaeth o effaith ehangach penderfyniadau a gweithredoedd bob dydd, ac yn darganfod sut y mae gweithredoedd lleol yn gysylltiedig ag effeithiau byd-eang.

Bydd disgyblion yn darganfod am newid hinsawdd, bioamrywiaeth, olew brig a thlodi byd-eang, a sut y mae'r rhain i gyd yn gysylltiedig. Elfen bwysig arall yw y byddant yn dod o hyd i rai opsiynau sy’n cynnig atebion lleol i faterion byd-eang, ac yn defnyddio’r wybodaeth yma i ddatblygu cynlluniau rhanbarthol cynaliadwy.

Learning about the local environment using mapsmaking toys using solar power

Wrth gymryd rhan mewn amrediad o weithgareddau a thrafodaethau yn y dosbarth a thu allan i’r dosbarth, byddant yn datblygu amrediad o sgiliau cyfathrebu a meddwl a rhai sgiliau pynciau craidd megis defnyddio mapiau a systemau ynni adnewyddol.

Byddant yn datblygu synnwyr o le a diddordeb yn eu cymuned, gyda phosibilrwydd o gynnwys cymuned ehangach yr ysgol trwy wasanaethau a noson agored, yn cael eu cyflwyno gan y disgyblion i rieni a staff eraill yr ysgol ac aelodau o’r gymuned.

Yn y pen draw, bydd y disgyblion yn cael eu hysgogi i fyw yn fwy cynaliadwy fel unigolion ac yn gallu gwneud penderfyniadau deallus am ba atebion sy’n cael yr effaith fwyaf. Byddant hefyd wedi datblygu gweledigaeth o ddyfodol cynaliadwy i’w rhanbarth.

teaching about wind power in schoolfun educational footprint games

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen