Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen
AddThis Social Bookmark Button
<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 5:Bwyd

Adroddiad

Adroddiad

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Cyfle i’r disgyblion i weithio mewn grwpiau neu fel unigolion i gofnodi gweithgareddau’r dydd.

Beth i'w wneud:

Crynhowch weithgareddau’r dydd gyda thrafodaeth. Efallai y byddwch yn dymuno gofyn i’r disgyblion gofnodi eu gwaith mewn cyfrwng o’u dewis nhw, er mwyn cyfrannu at wneud portffolio o’r prosiect yn ei gyfanrwydd. Efallai y byddant yn dewis ysgrifennu cofnod byr o weithgareddau’r dydd, neu strip cartŵn, neu recordiad, neu gyflwyniad.

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen